Вступ до курсу "Формування публічної політики"

Step 1 of 4

Тренери: 
1. Ар’єн ван Баллегойен: governance_int@hotmail.com 
2. Марина Чулаєвська: a4u.chulaievska@gmail.com
3. Марія Плаксенко: mariia.plaksenko.fellow@gmail.com
4. Марк ван де Муйзенберг: marc.van.den.muyzenberg@gmail.com 
 

Ми раді вітати Вас на онлайн курсі «Формування публічної політики»  

Цей курс спрямований на надання учасникам базових знань і навичок з формування публічної політики. Весь курс складається із п’яти Модулів.

ОПИС КУРСУ

Метою курсу є надання базової та ґрунтовної інформації про поняття і суть політики, засади її формування та врахування ролі стратегічних документів у цьому процесі, вплив політичного циклу на формування політики, роботу зі стейкхолдерами, аналіз політики, аналіз регуляторного впливу пропозицій та врахування можливих ризиків. У результатів вивчення курсу учасники отримають практичні навички щодо виявлення проблеми, її аналізу, розробки дерева проблем і дерева цілей, підготовки варіантів політики, їх обґрунтування та розробки політичної пропозиції.

Актуальність даного курсу обумовлюється впровадженням нових підходів до формування політики, проведенням реформ публічного адміністрування та децентралізації, в результаті яких  відбувається розподіл відповідальності за політики на центральному та місцевому рівнях, а також посилюється роль громадянського суспільства, що, в свою чергу, передбачає здійснення впливу на розвиток регіонів і держави загалом, зокрема шляхом участі у формуванні місцевих і загальнодержавних політик.

Особливістю курсу є те, що він, насамперед, орієнтований на надання практичних навичок з формування публічної політики. Задля досягнення такого результату використовується метод кейсу, за допомогою якого учасникам розкривають крок за кроком процес розробки, після чого вони самостійно проходять кожен крок, розробляючи власний кейс.

Структура курсу

1. Модуль: Вступ до розробки політики

2. Модуль: Визначення проблеми та Брейнштормінг

3. Модуль: Дерево проблем

4. Модуль: Розбудова дерева цілей

5. Модуль: Варіанти політики

КОМУ БУДЕ ЦІКАВИЙ ЦЕЙ КУРС:

Цей курс може бути цікавим усім, хто прямо чи опосередковано залучений у процес формування політики, аналіз, моніторинг та оцінку політики, підготовку рекомендацій для політики, реалізацію політики, як на центральному, так і на місцевому рівнях.