Візуальна ідентифікація. Поняття бренду

Step 1 of 1

Автори: Артем БІДЕНКО, Державний секретар Міністерства інформаційної політики, Людмила КОСАР, Яніс КАМІНІС

В епоху розвитку інформаційного суспільства все більшого значення в діяльності органів державної влади України набуває застосування системи візуальної ідентифікації державних органів.

Основним елементом системи візуальної ідентифікації органів державної влади є його логотип. Логотип органу державної влади – це візуалізований образ, зображення повної або скороченої його назви у вигляді набору графічних елементів. Найбільш характерним та раціональним для органів державної влади є використання логотипів із національною символікою, бо саме вони впливають на підсвідомість людини, транслюючи потужні пласти значень і смислів, накопичених раніше.

Логотип із національною символікою:

· забезпечує ідентифікацію органу державної влади громадськістю;

· дозволяє підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади;

· дає можливість працівникам ототожнити себе з органом влади, його місією, цілями, що підвищує рівень задоволеності роботою та покращує ефективність.

Логотип відіграє важливу роль у тому, як орган державної влади репрезентує себе перед внутрішньою та зовнішньої аудиторіями. Фірмовий знак із інтегрованою національною може підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади, а також забезпечити закладення базису для плідної співпраці з бізнесовими структурами та громадськими організаціями.

Бренд в класичному розумінні – це створення стійких образів марок товарів/послуг в свідомості покупця для того, аби покупець міг легко побачити переваги свого бренду серед інших. Іншими словами, бренд – це згусток переваг для користувача товару чи послуги.

Бренд - ключовий нематеріальний актив, ефективний інструмент управління, унікальне джерело формування доданої вартості.

Створення та просування бренду передбачає формування у потенційного користувача бажання купити продукт або ж скористатись послугою конкретної марки тому, що це ототожнення якості і тому, що це – престижно.

Бренд – слово, вираз, знак, символ, дизайнерське рішення, або їх комбінація в цілях позначення / ідентифікації належності товарів і послуг конкретному продавцю або групи продавців, аби їх було легко вирізнити серед конкурентів.

Брендові властива індивідуальність на основі переваг, яка транслюється аудиторії через спеці-альні канали зв’язку. У цьому сенсі бренд — це не етикетка, а перспектива з набором переваг для людей, які взаємодіють з нею (Котлер, 2010).

Основні переваги використання бренду для впізнаваності:

 • Бренди допомагають відрізнити ваші особливості в очах цільової аудиторії від особливостей інших.
 • Бренди відрізняються статусними ознакам, відносно тієї цільової аудиторії, яка ними користується.
 • Бренди – це уявлення про якість, цінність, сервіс і статус.
 • Бренди допомагають будувати відносини з громадськістю в довгостроковій перспективі.

Основоположні аспекти брендингу

Келлер стверджує, що люди постійно оцінюють вартість бренду і це пов’язано з найважливішим його елементом — значенням для людини — елементом особливості бренду. Особливість бренду зрештою пов’язана зі спектром відображення, продуктивністю, почуттями і судженнями цільової аудиторії, пов’язаними із ними.

Остання стадія резонування бренду зосереджена на взаємовідносинах і рівні ідентифікації бренду аудиторією. Резонанс бренду описує природу цих відносин і те, наскільки клієнти відчувають, що вони «на одній хвилі» з брендом. (Keller, 2013).

Ця модель пов'язана зі стадіями побудови бренда, які відповідають на чотири важливих питання:

 • Хто ви – у чому індивідуальність вашого бренду?
 • Що ви — у чому сенс вашого бренду?
 • Стосовно вас — що цільова аудиторія думає про ваш бренд?
 • Стосовно нас — які взаємовідносини з брендом?

Щоб компанії змогли створити впізнаваний бренд, вони повинні зосередитися на ідентифікації свого бренду з відповідною цільовою аудиторією, аби побудувати прямий зв'язок бренду зі свідомістю клієнтів.

Відповіді на питання зазначені вище можуть допомогти у формуванні позитивного ставлення до бренду “Угода про асоціацію”Бренд розглядається як набір з п’яти оболонок, вкладених одна в іншу. “Колесо бренду” дозволяє детально описати й систематизувати процес взаємодії бренда і споживача.
Основні компоненти моделі:
 • Сутність. Ядро бренду. Центральна ідея, яка пропонується споживачеві​​​​​​​.
 • Індивідуальність. Якби бренд був людиною? Уявіть собі, що бренд – це людина, яка зараз входить в цю кімнату. Як він виглядає, якої він статі, скільки йому років, яка в нього професія?
 • ​​​​​​​​​Цінності. Які емоції я відчуваю при використанні бренду? Що я думаю про себе, і що інші думають про мене, коли я використовую бренд? Емоційні результати використання бренду.
 • Переваги. Що бренд робить для мене? Який фізичний результат від використання бренду я отримаю?
 • Атрибути. Що являє собою бренд? Сукуптість відчутних і невідчутних характеристик бренду. 
Під час розробки нового або оновлення існуючого бренду необхідно:
 • Оцінити конкурентні переваги існуючих брендів та брендів на стадії формування, популярних сьогодні;
 • Оцінити виклики;
 • Оцінити зовнішні та внутрішні фактори;
 • Оцінити потенціал цільової аудиторії (здатність/бажання цільової аудиторії взаємодіяти з брендом);
 • Визначити потенційно перспективні/затребувані цінності, пов’язані з існуючими цінностями бренда (визначте, що найкраще підходить вам і чому; подумайте, чи зараз і є той самий час для формування бренд на основі саме цих цінностей);
 • Визначити засоби позиціонування на ринку.
Модель дозволяє послідовно за допомогою комплексних маркетингових зусиль пов’язати сутність бренда, який пропонується споживачеві, з конкретними властивостями брендового товару.
Коштом Проекту ЄС Association4U розроблено брендбук для Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції  (можна ознайомитися за посиланням тут).

Брендбук – це детальна інструкція з використання всіх розроблених для організації/товару/послуги логотип, фірмовий шрифт, фірмовий колір, тощо, які (при правильному використанні) значно підвищують імідж та впізнаваність. Брендбук може бути розроблений як для організації, компанії, так і товару/послуги. Основне завдання брендбуку – забезпечення та збереження високого коефіцієнту впізнаваності товару/послуги/організації та їх відімінних рис, забезпечення збереження ексклюзивності.

Бренд країни. Бренд України

У нашому повсякденному спілкування ми часто використовуємо поняття “бренду” й безпомилково співвідносимо це поняття із всесвітньовідомими брендами (Toyota, Pepsi-Cola, Iphone, Mercedes, тощо). Поняття бренду як синтезу наших уявлень та асоціативного ряду, які виникають у нас при згадці товару чи послуги укупі з назвою, для нас природньо. А як щодо використання бренду як суто комерційного терміну по відношенню до міста/селища, місцевості, території (Прованс як приклад :-) місцевості, стилю, тощо), країни аби їх брендинг став додатковим поштовхом до інвестицій та розвитку? Тож, спробуємо визначитись із тим, що розуміємо під брендом країни, етапи його розробки, затвердження та просування.​​​​​​​
 

За визначенням Всесвітньої організації туризму бренд країни – це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що є результатом зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду й чуток, які впливають на створення певного образу про неї. Відповідно при згадуванні назви держави (бренда країни) відразу ж виникає ланцюг асоціацій стосовно цієї країни, наприклад: обіцянки щодо очікуваної стабільності, безпеки, гостинності, привабливості для проживання та відпочинку; врахування накопиченого досвіду; асоціювання з високим рівнем якості й цінності; провокування встановлення тривалих, що ґрунтуються на взаємній довірі, відносин; гарантування збільшення доходів країни. Дослідження підтверджують, що країни із сильними брендами здатні ефективніше будувати економічну вартість та експортувати власні продукти; залучати інвестиції, туристів і таланти; змінювати стереотипи й будувати власні конкурентні переваги. Наприклад, Франція та Іран позиціонують себе як країни з потужним валовим внутрішнім продуктом, Японія – це високотехнологічний бренд, Франція – бренд високої моди та вишуканого смаку, Швейцарія – «світовий сейф»,​​​​​​​  Австрія – країна музики, Данія – країна «казки» тощо​​​​​​​. [Джерела: Мирошниченко В. Національний брендинг України та Милян Р.Ю. Брендинг країни в межах масових заходів як напрям посилення конкурентоспроможності економіки]

Про туристичний бренд України за бажання можна більше почитати на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за посиланням
Бренд країни створюється для корегування та презентації живого позитивного іміджу країни, навколо якого консолідується нація та пропагуються перспективні напрямки розвитку зовнішньої політики. Оскільки Україні надзвичайно актуально повідомляти про всі позитивні зміни, які відбуваються у країні, виникла потреба у створенні сучасного бренду, бренду країни, з якою хочеться познайомитись.

Артем Біденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики, про створення бренду:

«10 травня 2018 року Уряд України підтримав єдиний бренд України у варіанті, запропонованому українською агенцією Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики України. Технічні завдання для відкритих і прозорих конкурсів ґрунтувалися на серйозних дослідженнях цільової аудиторії – на тих, кому ми хочемо показати Україну, як країну можливостей, свободи, нових емоцій. Відповідні дослідження проведено британськими експертами з врахуванням результатів фокус груп, британці ж розробили попередній варіант бренду. Однак для України було надзвичайно важливо, щоб до розробки остаточного варіанту бренду долучились українські експерти. Тож, учасникам конкурсу були надані результати британських досліджень й запропоновано подати свої пропозиції щодо доопрацювання розробленого британськими експертами варіанту бренду. За сприяння офісу UkraineInvest, варіанти бренду були протестовані на цільових аудиторіях. Всі учасники конкурсу працювали на волонтерських засадах, без залучення державних коштів. Логотип бренду створено таким чином, щоб його було легко використовувати не тільки для презентацій та інформаційних продуктів, а й як наліпки на будь-які речі – від туристичних сумок до автобусів та літаків….Це означає – єдиний голос України по всьому світу».

«Україна – країна можливостей, якими можна скористатися невідкладно, зараз, now! – країна безмежного великого потенціалу. Це місце, у якому легко і весело експериментувати, шукати нове, дивуватися кожного дня. Це країна, що не боїться рухатися вперед, вбирати найкраще, шукати нові шляхи… Україна – це тут і зараз, це сьогоднішнє, яке перетікає в майбутнє, це сміливість сказати «ні» найсильнішому хлопцю у класі, це справжній дух Європи: свобода, рівність, безпека», – підсумував А.Біденко.Посилання:

Біденко А. Лагідна і безкомпромісна популяризація. Як створювався єдиний бренд України [Електронний ресурс] / Артем Біденко. – Українська правда., 11 травня 2018 року.: https://www. pravda.com.ua/columns/2018/05/11/7179970/
Лазарчук, А.  Використання логотипів із інтегрованою національною символікою в органах державної влади - https://naub.oa.edu.ua/2015/використання-логотипів-із-інтегрова/
Лазарчук, А. Визначення сутності логотипів та їх класифікація [Електронний ресурс] / А. Лазарчук. – Режим доступу:http://naub.oa.edu.ua – Назва з екрану. (дата доступу 26.04.15).

​​​​​​​МІП: Уряд затвердив бренд України, – Міністерство інформаційної політики., 10 травня 2018 року: https://mip.gov.ua/news/2385.html