Державні комунікації

Step 1 of 1

Автори: Янніс Камініс і Ехтель Халісте, міжнародні експерти проекту ЄС Association4U

Державні комунікації можна визначити як всю діяльність установ та організацій державного сектору, які спрямовані на вираження та обмін інформацією, насамперед з метою представлення та пояснення урядових рішень і дій, а також їх легітимації, захисту визнаних цінностей та підтримки соціальних зв’язків (Martial Pasquier, Professor, Institut de hautes études en administration publique ).

Основними цінностями дієвих та ефективних державних комунікацій є прозорість, достовірність, нейтральність, актуальність та чесність. Достовірні державні комунікації базуються на фактах, зрозумілості, корисності та достатності. Мова спілкування чітка, проста та точна, представлена в інформативному вигляді для розуміння усіма цивільними особами. Державні комунікації також повинні бути правдивими та відкритими, визнавати помилки, пояснювати, чому помилки стаються та як їх планують уникати в майбутньому.

Метою державних комунікацій є забезпечення ефективного функціонування держави, підтримка прав громадян і створення сприятливих умов для діяльності підприємств та інших організацій. Діалог між владою та громадянами повинен бути безперервним, відкритим, інклюзивним, релевантним, зрозумілим, безпечним і таким, що заслуговує довіри.

Основні функції державних комунікацій:

 • Інформувати громадськість про політики, сервіси та ініціативи влади, а також про проведені або заплановані реформи;
 • Надавати громадськості своєчасну, точну, зрозумілу, об'єктивну та повну інформацію про роботу влади та її політику, сервіси та ініціативи, а також реформи, які проводяться;
 • Надавати людям поради про те, як вони можуть отримати доступ та використовувати державні сервіси, а також підвищувати розуміння доступних державних послуг;
 • Забезпечити, щоб урядові установи були впізнаваними й ідентифікували себе послідовною манерою, яку громадськість зможе впізнати за будь-яких обставин;
 • Комунікувати офіційною мовою країни та мовами нацменшин, коли це необхідно;
 • Застосовувати різноманітні способи та засоби комунікації, надавати інформацію у різних форматах для задоволення широких інформаційних потреб громадськості та забезпечувати рівний доступ для зацікавлених сторін;
 • Забезпечити співпрацю всіх державних установ для забезпечення ефективного спілкування з громадськістю;
 • Допомогти громадськості зрозуміти політику уряду та підтримати її ініціативи й реформи;
 • Інформувати громадськість і бізнес-середовище про зміни в законодавстві та процедурах;
 • Навчати та переконувати людей у такий спосіб, який впливатиме на їхнє ставлення і, відповідно, на їхню поведінку, що дозволить їм вжити заходів, які у результаті сприятимуть підвищенню їхнього статусу та стандартів рівня життя;
 • Інформувати, підтримувати та керувати громадськістю під час кризових або надзвичайних ситуацій;
 • Підвищити репутацію України на міжнародній арені.

Сучасні форми державних комунікацій

Цей Інструментарій орієнтовано на подачу актуальної та корисної інформації, що допоможе державним службовцям краще комунікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС сучасними засобами.

Медіа відносини

Забезпечте якість і цілісність інформації, яку ви надаєте ЗМІ. Особисті, телефонні чи онлайн запити медіа повинні отримати негайну відповідь, щоб врахувати погоджені дати публікацій і трансляцій.

Онлайн-комунікація

Державні установи мають використовувати усі засоби цифрового зв'язку, оскільки вони створюють нові можливості для розширення взаємодії з громадськістю та покращення державних послуг. Державні установи  мають забезпечити  точну, зрозумілу та доступну в різних форматах інформацію, що поширюється через Інтернет.

Публічні події

Державні установи визначають можливості для інформування громадськості про політики, сервіси, ініціативи та реформи. Коли держустанови організовують заходи спільно з іншими організаціями, вони мають бути ідентифіковані, а внески всіх учасників повинні бути визнані належним чином.

Реклама

Державні установи можуть здійснювати рекламну діяльність у будь-яких ЗМІ, щоб поінформувати громадськість про державні сервіси, заохотити їх змінити або прийняти нову поведінку, припинити вчинення шкоди або попередити про ризики для здоров'я та безпеки людей.

Міжнародна комунікація

Головне завдання міжнародної комунікації — допомога у досягненні політичних та економічних цілей України. Активна присутність України на міжнародній арені забезпечується традиційною дипломатією, міждержавним спілкуванням урядів і підтримується публічною дипломатією. Міністерство закордонних справ і його дипломатичні представництва за кордоном відіграють ключову роль у традиційній та публічній дипломатії, проте варто пам’ятати, що на репутацію України впливають дії всіх державних установ та їх представників.

Кризові/надзвичайні комунікації

Кризові комунікації — не тільки реакція на кризові ситуації, вони починаються з підготовки до кризових комунікацій і закінчуються аналізом того, що було зроблено. Як правило, у кожній надзвичайній ситуації одна держустанова відіграє провідну роль, інші, відповідно, - допоміжну. Державні установи гарантують, що оприлюднена громадськості інформація містить огляд ситуації та вказівки щодо поведінки. Окрім того, державні інституції мають забезпечити безперервний потік інформації аж поки ситуація не буде вирішена.

Оскільки предметом нашого “Комунікаційного інструментарію” є європейська інтеграція загалом та Угода про асоціацію між Україною та ЄС зокрема, додаємо наше коротке розуміння комунікації саме на цю тематику.

Комунікація на тему європейської інтеграції

Комунікація на тему європейської інтеграції є частиною державних комунікацій та керується відповідно до загальних комунікаційних принципів. Уряд зобов'язаний інформувати людей про цілі європейської інтеграції, про свою діяльність, пов'язану із виконанням Угоди про асоціацію та застосуванням Глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Простою та зрозумілою мовою державні установи мають пояснювати громадянам складні питання, пов'язані з процесом європейської інтеграції та інформувати щодо прогресу імплементації Угоди про асоціацію. Обов’язково поясніть, яким чином реформи змінять життя людей та повідомте, коли та яких змін очікувати. Заохочуйте зміну поведінки задля досягнення успіху в реформах.